האם יש לימוד מסוים שצריך ללמוד?

רפאל בן
בעזרת השם קבעתי לי זמן (של שלוש שעות ביום) ללמוד תורה. השאלה שלי היא האם אני צריך לחלק את הלימוד על פי סדר מסויים או שאני יכול ללמוד בכלליות?

התשובה שהתקבלה

הרב רועי בנימין
שני, נובמבר 25 2013, 12:58
שלום רפאל,
שאלת שאלה מצויינת, והיא גמרא מפורשת בקידושין: אמר רב ספרא משום רבי יהושע בן חנניא מאי דכתיב "ושננתם לבניך"? אל תקרי ושננתם, אלא ושלשתם. לעולם ישלש אדם שנותיו שליש במקרא, שליש במשנה, שליש בתלמוד. ושואלת הגמ' מי יודע כמה חייו? ומתרצת שזה לעניין יום יום, כלומר שכל יום ישלש אדם את לימודו שליש במקרא (חמישה חומשי תורה), שליש במשנה ושליש בתלמוד (הגמרא).
מכל מקום רבנו תם (אחד מבעלי התוספות) כתב שתלמוד הבבלי (הגמרא) נקרא כך שהוא בלול במקרא במשנה וגמרא ולכן מי שלומד רק גמרא גם משלש את לימודו. וכן כתבו הכנסת הגדולה שכל מה שצריך לשלש את הלימוד זה בזמנם שלא היה להם תורה שבעל פה ארוכה זולת משניות וברייתות, אבל בזמננו שכולם הרחיבו גבול בגמרא וחיברו ספרים רבים והלוואי יספיק ימינו לקרותן אין לנו לעסוק אלא בגמ'.

נמצא שעיקר הלימוד שלנו הוא בגמרא שהיא התורה שבעל פה שבה נמצא גם תורה שבכתב, גם משניות וגם תלמוד. אך חשוב לציין שאת הגמרא תהיה חייב ללמוד עם חברותא או ללכת לשיעור גמרא כדי שתוכל להתלמד בשפה הארמית ולהבין את מהלכי הגמרא. לוקח זמן עד שאדם יוכל ללמוד גמרא לבד.

החפץ חיים כ' שמי שאין לו מספיק זמן ללמוד ילמד הלכות שלא יכשל באיסורי תורה וחילולי שבת, אך אתה זכית לקבוע זמן 3 שעות, ובו תוכל גם ללמוד גמרא וגם ללמוד הלכות, תוכל ללמוד מספרי אחרונים כמו ילקוט יוסף וכו', וגם ללמוד משנה ברורה כדי להבין את הטעם שבכל הלכה.

וכמובן חשוב לציין שלימוד מוסר לא פחות חשוב, כמו שכתב בעל המסילת ישרים שאנו עוסקים בפלפולים להבין סברות והלכות אבל העבודה העצמית שלנו תהיה מוזנחת? אלא חייב לקבוע זמן ללמוד מוסר ודרך עבודת השם.

לסיכום, אם לרשותך שלש שעות, תוכל להשקיע שעתיים בלימוד הגמרא שבה נמצא הכל (כמובן עם חברותא או שיעור גמרא), חצי שעה תלמד הלכה, שלא תכשל בהלכות ברכות, או הלכות שבת וכו'. וחצי שעה תוכל לעיין בספרי המוסר כמו מסילת ישרים, חובות הלבבות וכו'. אם כי ראוי לציין שכדאי בהתחלה ללמוד בספרי מוסר הנכתבו בזמננו שהלשון שלהם יותר קלה כגון שיחות הרב פנקוס, אור לציון וכו'.

אם רצונך להעזר בישיבה בלימוד הגמרא, תוכל למלא את הטופס לימוד תורה באתר, וב"ה יסדרו לך חברותא שידריך אותך בלימוד הגמרא.
בברכה.
The reply is currently minimized הצג