האם יש תשובה לפגם הברית?

ניר
שלום הרב אני מבקש עזרה אני רוצה מאוד לעשות תשובה על חטא של זרע להטלה אך אינני יכול הזוהר אומר שאי אפשר ואני רוצה לדעת מה הכוונה שהזוהר אומר אין תשובה אני מאוד. מפוחד ומבוהל וגם הזוהר אומר ששום אמצאי של תשובה לא תעזור אני מיתחנן אליך עזור לי

התשובה שהתקבלה

הרב רועי בנימין
ראשון, דצמבר 27 2015, 09:03
שלום ניר,
לכל דבר בעולם יש תשובה ותיקון וגם הזוהר שאתה מדבר עליו שאומר שאין לעברה זו תשובה זה לא כפשוטם של דברים.
עכשיו אנו התחלנו ימי שובבי"ם שהם מסוגלים לתיקון הפגם הזה, ולכן תתחזק בימים אלו בלימוד תורה, שמירת העיניים והברית ותרבה בתשובה.
יש סגולה בימים אלו לומר בברכת 'מקבץ נדחי עמו ישראל' בתפילת י"ח לומר את נוסח 'יהי רצון' המודפס בסידורים (רק אין לאומרו קבוע אלא תאמר פעם כן ופעם לא).
וכן יש להקפיד לומר ק"ש שעל המיטה בכוונה ולאט בזמנה (דהיינו מחצי שעה לפני חצות לילה ועד חצות) וזה גם מסוגל לתיקון הנ"ל.
וכן יש שנוהגים להתענות ולפדות את התענית כמספר פ"ד תעניות, או חמש פעמים פ"ד, ואם יש לך תיקון קרוב לבית תוכל לעשות פעם אחת את התיקון בימים האלו (ועדיף בפרשת שמות שבה מוזכר עיקר השעבוד, מ"מ כל הימים האלו מסוגלים לתיקון הנ"ל) רק כמובן לא להגזים ולהיות כל הזמן בתעניות וסיגופים אלה תרבה בלימוד תורה וגמרא, וכן בלימוד מוסר בעניין שמירת הברית ושמירת העיניים (כמו שאמר הרב ש"ך שגם ד"ף גמרא זה פ"ד).
בברכה.
The reply is currently minimized הצג