חלמתי על מילה בספר תורה שנמחקה...

גבריאל
1. חלמתי שהמלה, ״אלקינו״ בספר תורה, מטושטשת עד מחוקה, מה זה אומר?
2. חזן שאוכל נבלות וטריפות אסור לענות אחריו אמן! האם שייך לומר על כל הקדיש, במקום אמן, פסוק: ברוך ה לעולם אמן ואמן?
3. מה עושים כנגד סחרחורת שמציקה ומפריעה לי להתרכז בלימוד התורה ?
4. מה צריך לעשות על מנת שהבנים יחזרו בתשובה שלימה?
תודה על כל התשובות מראש

התשובה שהתקבלה

הרב רועי גנון
שישי, אוגוסט 25 2017, 11:45
שלום וברכה.
1. כדאי לעשות פדיון נפש.
2. חזן שאוכל נבלות אסור כלל ועיקר להעלות אותו להיות חזן כי הרי הוא השליח של כל הציבור אצל הקב"ה ואיך אדם שדרוס ברגל גסה על תורתינו הקדושה יוכלים לעלות אותו חזן?!
3. לגבי הסחרחורות להרבות בתפילה לקב"ה שיתן לך בע"הי בריאות איתנה ותשב לעסוק בתורה הקדושה.
4. כנ"ל אותו דבר לגבי הבנים שיחזרו בתשובה עוד תפילה ועוד תפילה, ובפרט בימי אלול כתב רבינו הארי ז"ל שבברכת השיבנו יתפלל עד יום כיפור על אדם שרוצה שיחזור בתשובה והיא סגולה גדולה לזה.
ויהי רצון שיחזרו בתשובה אמן.
The reply is currently minimized הצג