מדוע חם התקלל להיות שחור?

יוסי יצחק
בס"ד
שלום וברכה
ידוע המדרש שסובר שחם בן נח לקה בעורו עקב שימושו בתיבה בזמן המבול ויצאו חם ובניו כעורים ומפוחמים כלשון המדרש. א. נראה מכאן שהצבע עור השחור הוא דבר כעור ונחות והרי חביב כל אדם שנברא בצלם ואין הגדרות יופי לפני בורא עולם-בורא כל האדם,מה גם שנראה מכאן שהצבע עור השחור הוא תולדה של חטא ואילולא כן לא היה צבע כזה?הרי חביב כל אדם?
ב.הזוהר ועוד רבים סוברים שצבע עור האדם נקבע על פי האקלים המשתנה בארצות השונות וזה סותר את המדרש-יש סתירה האם הצבע מהאקלים או לא?ועוד יותר מכך מהי הקללה של הצבע השחור-לקיית העור הזו שהרי בארצות אפריקה כולם שחורים מהשמש וזה דבר הנצרך?
אודה על יישוב הקושיות
תודה רבה

התשובה שהתקבלה

הרב רועי בנימין
שישי, מאי 26 2017, 11:44
שלום רב,
א. אף שחביב אדם שנברא בצלם התורה מייחסת חשיבות ליופי כמו שכתוב ורחל היתה יפת תואר ויפת מראה וידוע שהפנים של האדם מראות על הפנימיות שלו וגם יש גורם של החטא שהקב"ה עשה אותם כעורים.
ב. מה שידוע (לא מהזוהר) שהאקלים משפיע על הצבע מ"מ בזמן כנען הם התקללו גם ללא האקלים שיצאו מהם בנים שחורים.
בברכה.
The reply is currently minimized הצג