פרשת וירא - השתוקקות למצווה

מאת: 
ת. פרסום: 11 נובמבר 2015
כל סולם ההתרוממות של האדם בעבודת השם היא ההשתוקקות והרצון למצוות.
  • תורה ומצוות
  • הרב אליהו רוסתמי
  • תשע"ו
  • עד 30 דקות
  • shidurim.rabanim.net/shidurim/shidurim-flv/daniel/PARASHA/76/VAYERA.mp4