פרשת ויצא - כבוד לזולת

מאת: 
ת. פרסום: 02 דצמבר 2015
כמה חשוב לכבד את הזולת ואפילו יש מצבים שאנחנו נשנה מלשוננו כדי לכבד ולהעריך את החבר.
  • בין אדם לחברו
  • הרב אליהו רוסתמי
  • תשע"ו
  • עד 30 דקות
  • shidurim.rabanim.net/shidurim/shidurim-flv/daniel/PARASHA/76/VAYEZE.mp4