פרשת ויצא - מעלת הוויתור

מאת: 
ת. פרסום: 03 נובמבר 2013
גודל מעלת שכרו של מי שמוותר - לעולם אדם לא מפסיד מויתור!
  • בין אדם לחברו
  • הרב רועי בנימין
  • תשע''ג
  • עד 30 דקות
  • shidurim.rabanim.net/shidurim/shidurim-flv/daniel/Parasha/73/VAYETSE.mp4