פרשת וילך - הסתר בתוך הסתר

מאת: 
ת. פרסום: 03 ספטמבר 2013
שהבעל שם טוב הגיע לפסוק ואנכי הסתר אסתיר פני - היה בוכה ואומר לעתיד לבוא יהיה הסתר בתוך הסתר ואי אפשר יהיה לראות את השם אלא באמונה גדולה.
  • אמונה וביטחון
  • הרב רועי בנימין
  • תשע''ג
  • עד 30 דקות
  • shidurim.rabanim.net/shidurim/shidurim-flv/daniel/PARASHA/73/HESTER.mp4