פרשת וישב - האם מועיל לעבוד יותר מידי

מאת: 
קטגוריה: אור הפרשה
ת. פרסום: 15 דצמבר 2019
אדם שהוא ברדיפה אחר הפרנסה הוא מפסיד את כל הסייעתא דשמיא שלו שחושב שהוא מביא את הפרנסה בשתי ידיים הוא קיבל את הכל, אלא צריך להבין שהכל צפוי מלמעלה.
  • אמונה וביטחון
  • הרב צח ויאה
  • תש"פ
  • עד 30 דקות
  • shidurim.rabanim.net/shidurim/shidurim-flv/daniel/PARASHA/80/Vayeshev.mp4