הצגת פריטים הקשורים לתגית: יהדות - ישיבת אור דוד

מאכלי חלב בחנוכה

חוץ ממה שנוהגים לאכול מאכלים מטוגנים כנגד נס פך השמן, יש לנו עוד מנהג לאכול מאכלי חלב בחנוכה וכך מובא בהלכה. מדוע אנחנו נוהגים לאכול מאכלי חלב ומה המקור לזה.
קטגוריה: מושג יהודי

פירסום הנס בחנוכה

בימי החנוכה יש לנו מצווה גדולה מאוד של פרסום הנס, שאנחנו מדיליקים את החנוכיה אנשים שרואים אותה נזכרים בהצלה של בורא עולם לעם ישראל לאותם יוונים שניסו להשכיח את היהדות מעם ישראל.
קטגוריה: 60 שניות

עבודות גינון בבניין בשביעית

בהמשך לדיני הלכות שביעית, מה הדין לאדם שגר בבניין מגורים ויש וועד בית המטפל בגינה השייכת לבניין בימי השמיטה, האם יש בכך איסור שמשלם להם וועד בית או שאין בכך שום בעיה שאין הוא עושה דבר.
קטגוריה: הלכה למעשה

איך נשארים בערך גבוה

אם האדם ירומם את הערך העצמי שלו הוא יראה את עצמו עומד בניסיונות ובמצבים קשים בחיים. אבל אם הוא לא ירומם את עצמו יראה את עצמו נופל בניסיונות ולא מצליח לעמוד בהם.
קטגוריה: שיחת השבוע

אין יותר מאושר ממי שעוסק בתורה

רק מי שעוסק בתורה הוא האדם החופשי והמאושר ביותר בעולם.
קטגוריה: נקודה למחשבה

הורדת התקציב במעונות

אחד מתקנות החדשות של ממשלת הרשע היא הורדת הזכאות לאברכים בסבסוד מעונות היום, כמה רשעות יש בממשלה להוריד אוכל מפיהם של תינוקות של בית רבן. הרבה קמו עלינו לכלותינו והקב"ה הצילנו מידם.
קטגוריה: נקודה למחשבה

הזאב והשועל

האם הקב"ה מוותר על העבירות שאני עושה? דרשה חזקה בנושא עומק דינו של הבורא!
קטגוריה: יהדות

עשר טיפים בזוגיות

בשיעור זה נתמקד על 10 טיפים חשובים כדי לעשות לנו את הזוגיות ברמה גבוהה יותר ומוצלחת, בין לבעל ובין לאישה.
קטגוריה: אימון לנשמה

שנת שמיטה

כל שבע שנים ישנה מצווה מפורסמת הנקראת שמיטה, בשנה זאת אסורה העבודה בשדה וכן גם מכירת הפירות הגדלים בשמיטה, למה נצטוונו במצווה זאת, וכמה מעלה של שומריה.
קטגוריה: מושג יהודי

האור שהיה מעל הנפטר

סרטון חזק בנושא מסירות נפש, כמה עוצמתה וגדלותה של המוסר את נפשו לעמוד בניסיונות קשים שקב"ה לא נשאר אליו חייב ונותן לו התרוממות גבוהה ומשרה עליו את השכינה.
קטגוריה: נקודה למחשבה
עמוד 1 מתוך 68