סחיטת פירות בשבת חלק א

מאת: 
קטגוריה: מלאכות שבת
ת. פרסום: 20 ספטמבר 2016
המשך לדיני הלכות סחיטת פירות בשבת ופירוט רחב על איזה פירות חייב משום סוחט, ומה הדינים לפירות שבזמן הפוסקים היו לא רגילים לסוחטם ובזמננו יש רגילות לסוחטם.
  • שבת
  • הרב בנימין מועלם
  • תשע"ו
  • עד 30 דקות
  • shidurim.rabanim.net/shidurim/shidurim-flv/daniel/SHABAT/MELAHOT/Sohet2.mp4