הצגת פריטים הקשורים לתגית: מלאכת בורר - ישיבת אור דוד

ברירה בשני מיני דגים

המשך לדיני מלאכת בורר בשבת האם מותר לברור אוכל שהוא שני מיני כגון דני סוגי דגים וכן מה הדין לברור חלקי עוף האם הם נחשבים למין אחד או כמה מינים.
קטגוריה: מלאכות שבת

לברור אוכל לאחרים

המשך לדיני מלאכת בורר בשבת האם מותר לברור אוכל לאנשים אחרים או שיש בכך איסור, ומה הדין כשמגיעים אורחים האם מותר לברור להם יותר ממה שיאכלו או שאסור.
קטגוריה: מלאכות שבת

סיכום דיני הסרת עצמות מהאוכל

סיכום לדין האם מותר לברור את העצמות של הבשר או הדגים מן האוכל לדעת פוסקי דורנו או שיש בכך איסור?
קטגוריה: מלאכות שבת

הסרת עצמות מהאוכל חלק ג

המשך לדיני מלאכת בורר בשבת האם מותר לברור ולהוציא את העצמות מן הבשר או מן הדגים לפני הסעודה או באמצע הסעודה?
קטגוריה: מלאכות שבת

הסרת עצמות מהאוכל חלק ב

המשך לדיני מלאכת בורר בשבת האם מותר לברור ולהוציא את העצמות מן הבשר או מן הדגים, ומה הדין בעצמות קטנות מאוד?
קטגוריה: מלאכות שבת

הסרת עצמות מהאוכל

המשך לדיני מלאכת בורר בשבת האם מותר לברור ולהוציא את העצמות מן הבשר או מן הדגים, ומה הדין בעצמות קטנות מאוד?
קטגוריה: מלאכות שבת

שטיפת עלי ירק בשבת

המשך לדיני מלאכת בורר בשבת, האם מותר לשטוף את עלי החסה במים ומה הדין בלהשרות אותם בקערה עם מים וסבון. האם יש הבדל בדין בין חסלט לחסה ערבית?
קטגוריה: מלאכות שבת

שטיפת פירות בשבת

המשך לדיני מלאכת בורר בשבת, האם מותר לשטוף פירות בשבת כדי להוריד מהם את הלכלוך תחת זרם מים ומה הדין בשטיפת פירות כדי לנקותם מחמת הריסוס, ועוד שאר דיני שטיפת הפירות.
קטגוריה: מלאכות שבת

להשרות פירות במים

המשל לדיני מלאכת בורר בשבת, האם מותר להשרות פירות המלוכלכים באבק במים ואין בכך חשש בורר או שיש איסור, ומה הדין לשטוף פירות תחת זרם מים?
קטגוריה: מלאכות שבת

הוצאת גרעינים מהפרי

המשך לדיני מלאכת בורר בשבת, האם מותר להוציא גרעינים הנמצאים בתוך הפרי כמו אבטיח, מלון ושאר הפירות. או שיש בכך איסור של בורר?
קטגוריה: מלאכות שבת
עמוד 2 מתוך 4