מירי מברך/ת את דויד דמין בן רחל רעיה
ברכה לרפואה שלמה
יהודה בן יוכבד
ברכה להצלחה
אדוה וקנין מברך/ת את גיא יאיר בן אביבה
ברכה לזיווג הגון
מאיר נריה בן אסתר מלכה
ברכה לזיווג הגון
לעילוי נשמת
מסודי מסעודה בת מני מרים
לעילוי נשמת
רבי דוד יוסף בן סימונה זצוק"ל
חן בת רחל
ברכה להצלחה
עילום שם מברך/ת את אנאל בת מלכה
ברכה לזיווג הגון
מירי מברך/ת את אייל אליהו רפאל בן אושרת
ברכה לרפואה שלמה
לעילוי נשמת
אילנית בת מרגלית