פלוני מברך/ת את רות בת מירים
ברכה להצלחה
חסוי מברך/ת את טל בן רחל
ברכה להצלחה
שלמה מברך/ת את עם ישראל בן השם יתברך
ברכה לשמירת חיילי צה"ל
שלמה מברך/ת את עם ישראל בן השם יתברך
ברכה לשלום בית
שלמה מברך/ת את עם ישראל בן השם יתברך
ברכה לרפואה שלמה
שלמה מברך/ת את עם ישראל בן השם יתברך
ברכה לפרנסה בשפע
שלמה מברך/ת את עם ישראל בן השם יתברך
ברכה לחזרה בתשובה
דנה מברך/ת את ציון פרוספר בן ג'מילה בן ג'מילה
ברכה לרפואה שלמה
ליז זוגר בת סוניה פחימה
ברכה להצלחה
יוסף בן תשועה
ברכה לפרנסה בשפע