תעניות ובין המצרים

הלכות חמשת הצומות בשנה, ג' בתשרי, עשרה בטבת, י"ז בתמוז, תשעה באב ותענית אסתר, דיני בין המצרים ודיני יום הכיפורים.

צום עשרה בטבת

12 דצמבר 2013  |  מאת:  |  נצפה 1844 פעמים
הלכות עשרה בטבת, דיני הצום ומהו עיקרו של התענית? תשובה וצדקה.

הלכות תשעה באב

11 יולי 2013  |  מאת:  |  נצפה 2648 פעמים
הלכות ודינים לצום תשעה באב, סדר סעודה מפסקת, חמישה עינויים האסורים בתשעה באב וסדר התפילה.

הלכות תענית

27 יוני 2013  |  מאת:  |  נצפה 2418 פעמים
הלכות תענית ציבור ותענית יחיד, דיני קבלת תענית, הלכות יום התענית ועוד.