alonim-baner

לעילוי נשמת

רבקה בת יוכבד ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

לעלוי נשמת

סיגלית בת חנה ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת

גילה בת רבקה ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת

יחזקאל בן חוה ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת

שלמה פרג' בן ג'ון ג'ו

haksashot

מאמרים חדשים

שאלות חדשות

1
תגובות
האם מותר לחזור על עליה בקריאת התורה?
קטגוריה: הלכות תפילה
1
תגובות
האם מותר לשמוע שירים בערבית ללימוד מקאמים?
קטגוריה: הלכות תפילה
1
תגובות
האם מותר להזיז משחקי ילדים בשבת?
קטגוריה: הלכות שבת
1
תגובות
האם צריך לבקש מחילה במקרה שיגרם צער?
קטגוריה: שאלות בהלכה