alonim-baner

לעילוי נשמת

יחזקאל בן חוה ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת

רבקה בת יוכבד ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת

גילה בת רבקה ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

לעלוי נשמת

סיגלית בת חנה ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת

שלמה פרג' בן ג'ון ג'ו

haksashot

מאמרים חדשים

שאלות חדשות

1
תגובות
האם מותר להשתמש בסוכה של בית הכנסת?
קטגוריה: שאלות בהלכה
1
תגובות
כיצד הוגים את המילה 'לא' בארמית?
קטגוריה: לימוד תורה
1
תגובות
החלטת דרכים - לא יודעת מה להחליט?
קטגוריה: בעיות החיים
1
תגובות
מהם הצרות המוזכרות בדברי הנבואות?
קטגוריה: תנ"ך ומדרשי חז"ל