alonim-baner

לעלוי נשמת

סיגלית בת חנה ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת

שלמה פרג' בן ג'ון ג'ו

לעילוי נשמת

יחזקאל בן חוה ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת

רבקה בת יוכבד ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת

גילה בת רבקה ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

haksashot

מאמרים חדשים

שאלות חדשות

1
תגובות
אישה שכחה להפריש חלה עד לאחר האפיה...
קטגוריה: כשרות המטבח
1
תגובות
כיצד צריך להתפלל על אדם שסובל יסורים?
קטגוריה: בעיות החיים
1
תגובות
האם עושים פדיון הבן לאחר הפלה?
קטגוריה: שאלות בהלכה