בית הכנסת וסדר היום

הלכות קריאת התורה בימי שני חמישי ושבת, והלכות בית הכנסת דיני תשמישי קדושה, סדר היום ודיני ממונות ותפילות מנחה וערבית.

קריאת שמע שעל המיטה

27 מרס 2014  |  מאת:  |  נצפה 1678 פעמים
הלכות קריאת שמע שעל המיטה וסדר הלילה, תיקון חצות ועוד.

תפילת ערבית

20 מרס 2014  |  מאת:  |  נצפה 1295 פעמים
הלכות תפילת ערבית, מתי מותר להתפלל ודיני קריאת שמע של ערבית ועוד הלכות נוספות.

תפילת מנחה

06 מרס 2014  |  מאת:  |  נצפה 1584 פעמים
הלכות תפילת מנחה, מתי השעה שבה מתפללים מנחה ומתי כבר לא, ושאר דיני התפילה.

דיני ממונות בין אדם לחברו

26 פברואר 2014  |  מאת:  |  נצפה 1410 פעמים
המשך דיני משא ומתן, דיני ממונות בין אדם לחברו ותיקון המידות של האדם להתנהג עם…

משא ומתן באמונה

20 פברואר 2014  |  מאת:  |  נצפה 1759 פעמים
הלכות משא ומתן, דיני ממונות וכיצד לעסוק במסחר בסדר היום על פי ההלכה ודיני התורה.

הלכות תלמוד תורה

13 פברואר 2014  |  מאת:  |  נצפה 1571 פעמים
הלכות תלמוד תורה, כמה חייב אדם בכל יום ללמוד תורה ולהקדיש לעצמו לבוא לבית הכנסת.

תשמישי קדושה חלק ב

06 פברואר 2014  |  מאת:  |  נצפה 1415 פעמים
המשך הלכות תשמישי קדושה, חפצים שבקדושה ושל בית הכנסת.

הלכות תשמישי קדושה

30 ינואר 2014  |  מאת:  |  נצפה 1465 פעמים
הלכות תשמישי קדושה, מה דינם, ותשמשי תשמישי קדושה, האם מותר לזרוק או לגזינה.

הלכות בית הכנסת

22 ינואר 2014  |  מאת:  |  נצפה 1332 פעמים
הלכות והנהגות הנוהגים בבית הכנסת והדברים האסורים לנהוג במקום הקדוש הזה.

הלכות קריאת התורה

16 ינואר 2014  |  מאת:  |  נצפה 1598 פעמים
סדרת שיעורים חדשה בהלכות קריאת התורה, מדוע תיקנו לנו לקרוא בתורה בימי שני חמישי ושבת.