פרק ג

המשך מסכת אבות עוסקת בדברי מוסר בבין אדם למקום ובבין אדם לחברו, להיות נוח לבריות ולאהות את כולם.

משנה כב

17 ינואר 2017  |  נצפה 930 פעמים
רבי אלעזר בן חסמא אומר: קנין ופתחי נדה הן הן גופי הלכות, תקופות וגמטריאות פרפראות…

משנה כא

10 ינואר 2017  |  נצפה 1001 פעמים
הוא היה אומר:כל שחכמתו מרובה ממעשיו, למה הוא דומה? לאילן שענפיו מרובין ושרשיו מעטין, והרוח…

משנה כ

19 דצמבר 2016  |  נצפה 945 פעמים
רבי אליעזר בן עזריה אומר: אם אין תורה אין דרך ארץ, אם אין דרך ארץ…

משנה יט

12 דצמבר 2016  |  נצפה 891 פעמים
הוא היה אומר: הכל נתון בערבון, ומצודה פרוסה על כל החיים, החנות פתוחה, והחנוני מקיף,…

משנה יח

05 דצמבר 2016  |  נצפה 871 פעמים
הכל צפוי, והרשות נתונה, ובטוב העולם נדון, והכל על פי רוב המעשה.

משנה יז

28 נובמבר 2016  |  נצפה 1066 פעמים
הוא היה אומר: חביב אדם שנברא בצלם, חבה יתרה נודעת לו שנברא בצלם, שנאמר "כי…

משנה טז

21 נובמבר 2016  |  נצפה 1138 פעמים
רבי עקיבא אומר: שחוק וקלות ראש מרגילין לערוה, מסורת סיג לתורה, מעשרות סיג לעושר, נדרים…

משנה טו

14 נובמבר 2016  |  נצפה 1348 פעמים
רבי ישמעאל אומר: הוי קל לראש ונוח לתשחורת, והוי מקבל את האדם בשמחה.

משנה יד

26 ספטמבר 2016  |  נצפה 962 פעמים
רבי אלעזר המודעי אומר: המחלל את הקדשים, והמבזה את המועדות, והמלבין פני חברו ברבים, והמפר…

משנה יג

19 ספטמבר 2016  |  נצפה 865 פעמים
רבי דוסא בן הרכינס אומר: שנה של שחרית, ויין של צהרים, ושיחת הילדים, וישבת בתי…

משנה יב

12 ספטמבר 2016  |  נצפה 1195 פעמים
הוא היה אומר: כל שרוח הבריות נוחה הימנו, רוח המקום נוחה הימנו, וכל שאין רוח…

משנה יא

05 ספטמבר 2016  |  נצפה 1188 פעמים
רבי חנינא בן דוסא אומר: כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו, חכמתו מתקיימת, וכל שחכמתו קודמת…
עמוד 1 מתוך 2