קריאת תהילים

psalms
7788
פעמים זכינו לסיים את כל ספר התהילים להצלחת כלל עם ישראל
60
פרקים נותרו להשלמת ספר התהילים
א
ג
ד
ו
ח
ט
י
יא
יב
יג
יד
טז
כב
כג
כד
כה
כז
כח
כט
לג
לד
לה
לט
מג
מד
מה
מו
מז
מח
נ
נא
נב
נג
נד
נה
נז
נח
נט
ס
סא
סב
סה
סו
סז
סט
ע
עא
עב
עג
עד
עה
עו
עח
עט
פב
פד
פז
פט
צ
צב
צג
צד
צו
צז
צח
צט
ק
קב
קג
קז
קח
קיא
קיב
קטו
קיז
קיח
קיט 2
קיט 5
קכב
קכד
קכה
קכו
קכז
קכח
קכט
קל
קלא
קלג
קלד
קלח
קמב
קמה
קמח
קמט
זכות קריאת התהילים היום יעמוד
 • תמר בנארי בת נירה פוס הורן
  ברכה לזיווג הגון
 • תמר בנארי בת נירה פוס הורן
  ברכה לרפואה שלמה
 • לכל הישועות מברך/ת את יצחק בן שרה
  ברכה לפרנסה בשפע
 • לכל הישועות מברך/ת את מיכאל שמעון בן ספיר
  ברכה לרפואה שלמה
 • לכל הישועות מברך/ת את חננאל בן רונית
  ברכה לרפואה שלמה
 • לכל הישועות מברך/ת את יצחק בן שרה
  ברכה לרפואה שלמה
 • סימי מברך/ת את עליזה שרקי בת אסתר
  ברכה לרפואה שלמה
 • לכל הישועות מברך/ת את מתניה בן שושנה
  ברכה לרפואה שלמה
 • לכל הישועות מברך/ת את ספיר בת שושנה
  ברכה לרפואה שלמה
 • לכל הישועות מברך/ת את אבגייל בת ספיר
  ברכה לרפואה שלמה
 • לכל הישועות מברך/ת את מיכאל שמעון בן ספיר
  ברכה לרפואה שלמה
 • שנזכה לשמח את ה' מברך/ת את שנזכה לשמח את ה' בן שנזכה לשמח את ה'
  ברכה להצלחה
 • שנכניס את שבת מתוך שימחה מברך/ת את שנכניס את שבת מתוך שימחה בן שנכניס את שבת מתוך שימחה
  ברכה להצלחה
 • חסוי מברך/ת את אביב בן רוזיטה
  ברכה לשלום בית
 • צבי בן פיבי
  ברכה לרפואה שלמה
 • לעילוי נשמת
  כל מי שנפטר ביום זה בכל הזמנים בן חווה
 • לכל הישועות מברך/ת את מיכאל שמעון בן ספיר
  ברכה לרפואה שלמה
 • ל מברך/ת את עליזה בת סלטנת
  ברכה לרפואה שלמה
 • לעילוי נשמת
  מרי בת מוזלי
 • לעילוי נשמת
  אברהם בן חביבה
 • לכל הישועות מברך/ת את צחי בן אסתר
  ברכה לפרנסה בשפע
 • לכל הישועות מברך/ת את חננאל בן רונית
  ברכה לרפואה שלמה
 • לכל הישועות מברך/ת את יצחק בן שרה
  ברכה לרפואה שלמה
 • לכל הישועות מברך/ת את מתניה בן שושנה
  ברכה לרפואה שלמה
 • לכל הישועות מברך/ת את ספיר בת שושנה
  ברכה לרפואה שלמה
 • לכל הישועות מברך/ת את אבגייל בת ספיר
  ברכה לרפואה שלמה
 • לכל הישועות מברך/ת את מיכאל שמעון בן ספיר
  ברכה לרפואה שלמה
 • לכל הישועות מברך/ת את מיכאל שמעון בן ספיר
  ברכה לרפואה שלמה
 • שרון אוחנה מברך/ת את לניצה נמרי בת פיבי
  ברכה לרפואה שלמה
 • ברי מברך/ת את דר משה ולירם משילקר בן ברי
  ברכה להצלחה