קריאת תהילים

psalms
5931
פעמים זכינו לסיים את כל ספר התהילים להצלחת כלל עם ישראל
37
פרקים נותרו להשלמת ספר התהילים
א
ב
ג
ד
ה
ו
ז
ח
ט
י
יא
יב
יג
יד
טו
טז
יז
יח
יט
כ
כא
כב
כג
כד
כה
כו
כז
כח
כט
ל
לא
לב
לג
לד
לח
מב
מז
נב
נג
נו
נז
נט
ס
סג
סד
סה
סז
סט
ע
עא
עג
עד
עז
עח
עט
פ
פב
פג
פד
פו
פט
צ
צא
צב
צג
צד
צו
צז
צח
צט
ק
קא
קג
קד
קה
קו
קח
קיא
קיב
קיג
קיד
קטו
קטז
קיז
קיח
קיט 1
קיט 2
קיט 3
קיט 4
קיט 5
קכ
קכא
קכב
קכג
קכד
קכה
קכו
קכז
קכח
קכט
קל
קלא
קלב
קלג
קלד
קלה
קלו
קלח
קמ
קמא
קמב
קמג
קמו
קמז
קמח
קמט
קנ
זכות קריאת התהילים היום יעמוד
 • סיון בת יפה
  ברכה לפרנסה בשפע
 • מורן בת ורדה
  ברכה לזיווג הגון
 • שירן מברך/ת את לירון בת ענט
  ברכה לזיווג הגון
 • שירן מברך/ת את לירון בת כנט
  ברכה לזיווג הגון
 • שירן מברך/ת את עדן רבקה בת מרגלית
  ברכה לזיווג הגון
 • שירן מברך/ת את דליה הדס בת ענט
  ברכה לפרנסה בשפע
 • לעילוי נשמת
  שלמה בן דדה
 • רות בת אסתר
  ברכה להצלחה
 • לעילוי נשמת
  מלכה בת ענט
 • שירן מברך/ת את נתנאל בן מלכה
  ברכה לזיווג הגון
 • אורלי מברך/ת את חיילי צהל בן שרה רבקה רחל ולאה
  ברכה לשמירת חיילי צה"ל
 • אורלי מברך/ת את הדר בן סעדה
  ברכה לשלום בית
 • אורלי בת אסתר
  ברכה לשלום בית
 • חסוי מברך/ת את דליה בת רחל
  ברכה לרפואה שלמה
 • לעילוי נשמת
  רחל בת סעדה
 • חסוי מברך/ת את אליהו בן שרה
  ברכה לרפואה שלמה
 • לעילוי נשמת
  זהבה בת חנה
 • לעילוי נשמת
  זכריה בן חנה
 • אורלי מברך/ת את הדר בן סעדה
  ברכה לחזרה בתשובה
 • אורלי מברך/ת את יעל בת אורלי
  ברכה לחזרה בתשובה
 • אורלי מברך/ת את יעל בת אורלי
  ברכה לחזרה בתשובה
 • אורלי מברך/ת את נתלי בת אורלי
  ברכה לחזרה בתשובה
 • אורלי מברך/ת את טל בן אורלי
  ברכה לחזרה בתשובה
 • אורלי מברך/ת את הדר בן סעדה
  ברכה לפרנסה בשפע
 • אורלי בת אסתר
  ברכה לפרנסה בשפע
 • אורלי מברך/ת את נתלי בת אורלי
  ברכה לשלום בית
 • רות בת אסתר
  ברכה לזיווג הגון
 • רות מברך/ת את בן-בן ציון בן רות
  ברכה לזיווג הגון
 • לעילוי נשמת
  שרה בת חוה גיטה
 • רות בת אסתר
  ברכה לרפואה שלמה