קריאת תהילים

psalms
8264
פעמים זכינו לסיים את כל ספר התהילים להצלחת כלל עם ישראל
75
פרקים נותרו להשלמת ספר התהילים
א
ב
ג
ד
ה
ו
ז
ח
ט
י
יא
יב
יג
יד
טו
טז
יז
יח
יט
כ
כא
כב
כג
כד
כה
כו
כז
כח
ל
לא
לב
לג
מג
נ
נא
נד
סא
סה
סו
סח
עב
עג
עו
פה
פז
צא
צג
צח
ק
קא
קד
קה
קו
קח
קיא
קיז
קיט 2
קיט 5
קכ
קכא
קכד
קכח
קל
קלא
קלב
קלג
קלד
קלה
קלט
קמא
קמב
קמג
קמד
קמה
קמו
קמז
קמח
קמט
קנ
זכות קריאת התהילים היום יעמוד
 • אלנתן מברך/ת את יוחנן בן מזל
  ברכה לרפואה שלמה
 • יהודה בן יוכבד
  ברכה להצלחה
 • יהודה מברך/ת את אפרת בת חוה
  ברכה להצלחה
 • יהודה מברך/ת את קים בת אפרת
  ברכה להצלחה
 • יהודה מברך/ת את דניאל בת אפרת
  ברכה להצלחה
 • לעילוי נשמת
  לימור רחל בת תקווה
 • דניאל מברך/ת את דורה בת מפרת
  ברכה לפרנסה בשפע
 • דניאל מברך/ת את ראובן בן דורה
  ברכה לפרנסה בשפע
 • דניאל בן דורה
  ברכה להצלחה
 • דניאל מברך/ת את מזל בת יקטרינה
  ברכה לשלום בית
 • דניאל מברך/ת את מזל בת יקטרינה
  ברכה לפרנסה בשפע
 • דניאל מברך/ת את מזל בת יקטרינה
  ברכה להצלחה
 • דניאל בן דורה
  ברכה לפרנסה בשפע
 • דניאל מברך/ת את נתלי בת דורה
  ברכה לרפואה שלמה
 • דניאל מברך/ת את עמנואל חיים בן דורה
  ברכה לרפואה שלמה
 • דניאל מברך/ת את ראובן בן דורה
  ברכה לרפואה שלמה
 • דניאל מברך/ת את דורה בת מפרת
  ברכה לרפואה שלמה
 • דניאל מברך/ת את שמואל בן זיוה
  ברכה לרפואה שלמה
 • דניאל מברך/ת את מיה בת מזל
  ברכה לרפואה שלמה
 • דניאל מברך/ת את אמילי בתאל בת מזל
  ברכה לרפואה שלמה
 • דניאל מברך/ת את מזל בת יקטרינה
  ברכה לרפואה שלמה
 • חן בת רחל
  ברכה לזרע של קיימא
 • לעילוי נשמת
  רבי דוד יוסף בן סימונה זצוק"ל
 • הדסה מברך/ת את שמעון בן יכבד
  ברכה לזיווג הגון
 • הדסה בת אלין
  ברכה לרפואה שלמה
 • אור דוד אדרי בן סמדר
  ברכה לרפואה שלמה
 • אביטל ישי מברך/ת את רות בת ציונה
  ברכה לרפואה שלמה
 • איילת אורדמן מברך/ת את רות בת ציונה
  ברכה לרפואה שלמה
 • איילת אורדמן מברך/ת את רות בת ציונה
  ברכה לרפואה שלמה
 • איילת אורדמן מברך/ת את רות בת ציונה
  ברכה לרפואה שלמה