קריאת תהילים

psalms
6101
פעמים זכינו לסיים את כל ספר התהילים להצלחת כלל עם ישראל
37
פרקים נותרו להשלמת ספר התהילים
א
ב
ג
ד
ה
ו
ז
ח
ט
י
יא
יב
יג
יד
טו
טז
יז
יח
כ
כב
כג
כד
כו
כז
כח
כט
לא
לב
לד
לה
לט
מא
מב
מג
מד
מז
נב
נג
נד
נה
נו
נט
ס
סא
סב
סג
סה
סו
סז
סח
סט
ע
עג
עה
עו
עז
עט
פ
פא
פב
פג
פה
פז
פח
צא
צב
צג
צד
צה
צו
צח
צט
ק
קב
קג
קז
קח
קי
קיא
קיב
קיג
קיד
קטו
קטז
קיז
קיח
קיט 2
קיט 3
קכ
קכא
קכב
קכג
קכד
קכה
קכו
קכז
קכח
קכט
קל
קלא
קלב
קלג
קלד
קלה
קלז
קלח
קלט
קמ
קמא
קמב
קמג
קמה
קמו
קמז
קמח
קמט
קנ
זכות קריאת התהילים היום יעמוד
 • שושנה מברך/ת את ליאן בת מירב
  ברכה לרפואה שלמה
 • אלישיב מברך/ת את עמיחי בן אורלי
  ברכה לזרע של קיימא
 • לעילוי נשמת
  דוד עטיה בן אורייט
 • חסוי מברך/ת את אילנה בת רחל
  ברכה לרפואה שלמה
 • אסתר בת רחל
  ברכה להצלחה
 • חסוי מברך/ת את עמית,בריאות,אושר,הצלחה. בן לאה
  ברכה להצלחה
 • אורית מברך/ת את סוזן בת אסתר
  ברכה לרפואה שלמה
 • חסוי מברך/ת את הדר,בריאות,אושר,הצלחה. בת לאה
  ברכה להצלחה
 • יוסף חיים מברך/ת את יקיר בן מרים
  ברכה לפרנסה בשפע
 • לעילוי נשמת
  אברהם ז"ל בן דורה
 • לעילוי נשמת
  מזל ז"ל בת נזירה
 • אריק בן אלה
  ברכה לשלום בית
 • חסוי מברך/ת את רונית בת אסתר לוי
  ברכה לפרנסה בשפע
 • שושנה מברך/ת את אבגייל בת ספיר
  ברכה לרפואה שלמה
 • חסוי מברך/ת את עוז,עזרא,בריאות,אושר,הצלחה. בן מזל ז"ל
  ברכה לזרע של קיימא
 • פלוני מברך/ת את שמעון בן דליה
  ברכה לפרנסה בשפע
 • חסוי מברך/ת את אבנר,בריאות,אושר,הצלחה. בן סאלי ז"ל
  ברכה לפרנסה בשפע
 • שושנה מברך/ת את מיכאל שמעןן בן ספיר
  ברכה לרפואה שלמה
 • בתאל בת נינה נקדם
  ברכה להצלחה
 • חסוי מברך/ת את עמית,בריאות,אושר,הצלחה. בן לאה
  ברכה לרפואה שלמה
 • חסוי מברך/ת את הדר,בריאות,אושר,הצלחה. בת לאה
  ברכה לזיווג הגון
 • שושנה מברך/ת את מיכאל שמעון בן ספיר
  ברכה לרפואה שלמה
 • ... מברך/ת את עופרה בת בתיה
  ברכה להצלחה
 • לעילוי נשמת
  בתיה בת זכריה
 • לעילוי נשמת
  לדוד בן מסעודה
 • עדנה ומשפחתה בת מרים
  ברכה להצלחה
 • מלכה מלי כל הישעות אמן מברך/ת את אליהו אלי בן גילה
  ברכה לרפואה שלמה
 • מלכה מלי כל הישעות אמן מברך/ת את ניב מרדכי ושי ושגב שם טוב בן מלכה מלי כל הישעות אמן
  ברכה לזרע של קיימא
 • מלכה מלי כל הישעות אמן מברך/ת את לניב מרדכי ושי ושגב שם טוב בן מלכה מלי כל הישעות אמן
  ברכה לפרנסה בשפע
 • יעקב מברך/ת את משה יהודה בן בן דרעזל
  ברכה לזיווג הגון