קריאת תהילים

psalms
10719
פעמים זכינו לסיים את כל ספר התהילים להצלחת כלל עם ישראל
9
פרקים נותרו להשלמת ספר התהילים
א
ב
ג
ד
ה
ו
ז
ח
ט
י
יא
יב
יג
יד
טו
טז
יז
יח
יט
כ
כא
כב
כג
כד
כה
כו
כז
כח
כט
ל
לא
לב
לג
לד
לה
לו
לז
לח
לט
מ
מא
מב
מג
מד
מה
מו
מז
מח
נ
נא
נב
נג
נד
נה
נו
נז
נח
נט
ס
סא
סג
סד
סה
סו
סז
סח
סט
ע
עא
עב
עג
עד
עה
עו
עז
עח
עט
פ
פא
פב
פג
פד
פה
פו
פז
פח
פט
צ
צא
צב
צג
צד
צה
צו
צז
צח
צט
ק
קא
קב
קג
קד
קה
קו
קז
קח
קט
קי
קיא
קיב
קיג
קיד
קטו
קטז
קיז
קיח
קיט 1
קיט 2
קיט 3
קיט 4
קיט 5
קכ
קכא
קכב
קכג
קכד
קכה
קכו
קכז
קכח
קכט
קל
קלא
קלב
קלג
קלד
קלה
קלו
קלז
קלח
קלט
קמ
קמב
קמג
קמד
קמה
קמו
קמז
קמח
קמט
קנ
זכות קריאת התהילים היום יעמוד
 • יהודה בן יוכבד
  ברכה להצלחה
 • מירי מברך/ת את נתן בן אנג׳לה
  ברכה לזיווג הגון
 • מירי מברך/ת את דויד דמין בן רחל רעיה
  ברכה להצלחה
 • רבקה מברך/ת את שרה בת נג׳יה
  ברכה לרפואה שלמה
 • לעילוי נשמת
  רבי מאיר מרונטבורוג בן רבי בורך
 • לעילוי נשמת
  רבי יוסף וולטוך בן רבי שמחה בונים
 • לעילוי נשמת
  רבי מאיר מרונטבורג ורבי יוסף בן רבי ברוך ורבי שמחה בונים
 • ליעד מברך/ת את מיתר בת ענת
  ברכה לזיווג הגון
 • דוד גבריאל בן נורית
  ברכה לפרנסה בשפע
 • מוריה בת מרים
  ברכה לזרע של קיימא
 • לאה מברך/ת את אוריאל בן חן מלכה
  ברכה להצלחה
 • נירה בת לאה
  ברכה לזרע של קיימא
 • רות בת עפרה
  ברכה לזרע של קיימא
 • יוסף חיים בן ברכה ענת
  ברכה לחזרה בתשובה
 • אילת מברך/ת את יהודה בן עלייה
  ברכה לרפואה שלמה
 • רפאל בן ברכה ענת
  ברכה לחזרה בתשובה
 • יהלי מברך/ת את נעמי בת הילה
  ברכה להצלחה
 • לאה מברך/ת את חן בת נורית
  ברכה לזרע של קיימא
 • לאה מברך/ת את חן בת נורית
  ברכה לזרע של קיימא
 • לאה מברך/ת את שילת אסתר בת קרן חנה
  ברכה להצלחה
 • לאה מברך/ת את קרן חנה בת לאה
  ברכה לרפואה שלמה
 • יהלי מברך/ת את עלמה בת הילה
  ברכה להצלחה
 • יהלי מברך/ת את הילה בת פנינה
  ברכה לרפואה שלמה
 • לאה מברך/ת את רז בן לאה
  ברכה לזרע של קיימא
 • מאשה דאורמן דוירמן מברך/ת את יהודית אודי בן ישי אייכל בת מאשה שלימה
  ברכה להצלחה
 • לאה מברך/ת את חן מלכה בת לאה
  ברכה לשלום בית
 • מאשה דאורמן דוירמן מברך/ת את צבי חי בן ישי בן מאשה שלימה
  ברכה להצלחה
 • לעילוי נשמת
  כל נפטרי עמו ישראל בן חוה
 • יניב מברך/ת את כל חולי עמו ישראל בן חוה
  ברכה לרפואה שלמה
 • לאה מברך/ת את אורי בן מרים
  ברכה לרפואה שלמה